Adatvédelem és ÁSZF

Ki vagyunk?

Üdvözlünk oldalunkon! Itt olvashatod vagy nyomtathatod ki adatvédelmi közleményünket. Weboldalunk: https://szathmaryszerviz.hu.

Személyes adataid védelme

A  személyes adataidnak védelme a személyes adatok feldolgozása során, valamint minden üzleti adat biztonsága fontos szempont számunkra. Az online ajánlataink látogatása során gyűjtött személyes adatokat bizalmasan és kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. 

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Társaságunk az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel a személyes adataidat:

 • Ezen online ajánlatok nyújtása
  (Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjogi szabályokkal összhangban történik).
 • Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása céljából és biztonsági okokból
  (Jogalapok: Társaságunk jogi kötelezettségeinek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).
 • Promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján
  (Jogalapok: Hozzájárulás/direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik)
 • Érintettek tájékoztatása az Bosch Car Service szervizhálózat tagjairól
  (Jogalap: Társaságunk direkt marketinghez fűződő jogos érdeke)
 • Jogaink megvédése és érvényesítése
  (Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

A Szathmáry Szerviz a te adataidnak kezeléséért felelős adatkezelő:

Elérhetőségeink a következők:

Szathmáry-Car Kft.

Cím: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 58.

E-mail: info@szathmaryszerviz.hu

Cookie-k használata

Marketing sütik és nyomkövetési eszközök használatával társaságunk a látogatónak érdeklődési köre alapján hirdetési ajánlatokat tudnak küldeni. 

 • Web elemzés:
  Web elemzési eszközök használatával mérések készítése lehetséges pl.: az oldalak látogatóinak számára vonatkozóan
 • Konverziós követés
 • Közösségi média bővítmények

Szathmáry Szerviz által használt eszköz:

 • Google Analytics

Kivel osztjuk meg adataidat

Társaságunk személyes adatokat nem továbbít más adatkezelőknek.

Mennyi ideig őrizzük adaidat

Társaságunk általában addig tárolja az adataidat, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Jogosult vagy panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelyed  tekintetében illetékes, illetve Társaságunk vonatkozásában illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391 -1400
Fax: +36 1 391 -1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

 

Facebook nyereményjáték szabályzat

A játék és a szervező Jelen szabályzat Szathmáry Car Kft. továbbiakban: Szervező) 29ezer Social Media kft. által kezelt karbantartott  Facebook oldalán futó „üzenőfali villámjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva egy arra létrehozott programmal végezzük.

Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.